26-те атола на Малдивите и корабоплаването

Малдивските острови са формирани от множество малки островчета и коралови рифове формиращи Малдивския архипелаг. Някои от тези атоли са формация от също така няколко малки острова, така че окончателния им брой от 26 е условен. Всъщност всички острови от архипелага имат коралов произход. Между някои атоли са се формирали дълбоки и сложни канали в самите корали и преди устройствата за морска навигация да се усъвършенстват, плаването около островите е било опасно, заради което през 19в. Британският капитан Робърт Моресби се заел с тежката задача да направи картография на района, което помогнало с плаването до и от Малдивите.

Въпреки липсата на всякакви съвременни уреди, картите на капитан Моресби се използвали до 1990г като били толкова точни, че не се налагала никаква корекция.
Днес навигацията до островите се управлява със сателит, но опитните капитани харесват и използват картите, върху които са отбелязани невидими за сателитите части от коралите заедно с ценни напътствия за безопасното преминаване на корабите.

mal36

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.