Екскурзия до Китай

Снимки от Китай – многоликия и многообразен Китай, люлка на древни цивилизации и мащабни строителства.

Днес ще се спрем на

Великата китайска стена

Великата Китайска стена е една от най-популярните забележителности в Китай. Построяването й не е както мнозина смятат – еднократен акт на изпълнение на един едничък план. Тя е била строена от различни работници, при различни условия, по време на царуване на различни императори и крие много тайни. Самата стена представлява свързани укрепления, целящи да опазят Китай откъм северната му граница. Строена е от камъни, тухли и пръст.

За направата на стената Кин / Qin Wall строителите и трябвало да работят с материал, черпен единствено от местонахождението й – в китайската пустиня не било трудно да се открие подходяща скала и камъни, с които да се изгради стената, но на места строежът бил правен с пръст.

На други места, край пустинята Гоби, строежът продължавал с помощта на тръстика и червени тухли. Строителите Хан изградили и кулите, от които предупреждавали с димни сигнали какво е състоянието на границата, система, с която успявали да подадат информация за броя на нашествениците – 2 димни колони означавали , че враговете са по-малко от 3 000, единична – че са под 500. Тази форма на комуникация била много по-бърза и евтина от конните пратеници.

По времето на династията Минг, строенето на стената достигнало до иновации в строителната система. Стената, построена по тяхно време се промъква през забранени по онова време територии, като някои от тях са с почти 70 градусов наклон. Външната част на стената е оградена с тухли и хоросан, толкова плътни, че растенията да не я разрушават, като се самонасаждат в пролуките. Построени са и първите канали, през които да се отводнява пътя, построен върху нея.

Една от тайните на здравината на китайската стена е прибавянето на ориз към хоросана. Това подсилване на материала е използвано и в устоялите на много земетресения постройки в Китай – гробници, градски стени и сгради, които са цели и до днес.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.