Основан през 540г, италианският град Крако се издигнал полека сред великолепието на пейзажа в Басиликата, Матера, Италия, с панорамна гледка към поля и меки склонове на планини. Основан от гърци, малкия град бил наречен “гракиум”, или “произлязъл от малката нива” от един от тогавашните архиепископи в района.
Макар и малък, градът е приютявал университет и зтвор, по време на воето развитие и е стигал до 2500 обитатели.

През Средновековието, малката общност била опустошена от чума. Географското положение на града също не била в негова полза – снабдяването с вода и недотам добрите условия за селско стопанство правели живота в него труден. Преди първата световна война обитателите му съвсем намалели, след като част от тях поели пътя към Америка. През втората половина на 20-ти век, вече изоставения град бил ударен от земетресение, което сринало доста от домовете в него.

Вижте сами някои гледки от изоставения град:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.