Кайласа – невероятният индийски храм, издялан от едно парче скала

Построеният през 8-ми век храм Кайласа едва ли е най-голямата и популярна забележителност в Индия, но това не пречи да е една от най-интересните.

Всъщност, за пътешествениците, имащи радостта да го посетят, храмът опрелено е едно от съвременните чудеса на света. Те го поставят редом до Петра и причината е една – светилището, подобно на Древния град на набатейците, не е построено, а е издялано в скалата.

Да, прочетохте правилно! Целият храм, който всъщност е един от най-големите с света и по мащаб конкурира Тадж Махал, е издялан в един-единствен скален блок. Кайласа е посветен на хинду божеството Шива и се е запазил в този вид в продължение на 1300 години. Според съвременните археолози трябва да са били нужни векове човешки труд, за да бъде завършено светилището. Но още по-изненадващ е факта, че е то е построено само за 18 години. Означава ли това, че преди толкова столетия хората са били много по-напреднали, отколкото смятаме? Можете да се обзаложите!


Екзотика от Александър Тур

Свържете се с нашите специалисти за консултация кога и къде да почивате изгодно! 
ул. Поп Богомил 44, София 1202
✆  (+359 2) 983 33 22; 983 23 71
✆ (+359 2) 984 11 40; 984 11 41
✆ (+359) 0878 41 41 50
✉ outgoing@alexandertour.com

Comments are closed.